Panel Użytkownika

Poprzez panel użytkownika masz pełną kontrolę nad sklepem. Każdy przypisany pracownik ma ograniczenia jakie mu nadasz.

Łatwy dostęp do rachunków

System sam wystawia fakturę w chwili zakupu, wszystkie rachunki są w jednym miejscu.

Analiza rynku

System na podstawie informacji o klientach oraz sprzedaży na bierząco tworzy wykresy danych.

Dowiedz się więcej